_jolantagpashkevich Perfect day for jazz #jazz #music #friends #denisspashkevich #carlomorena #latvi